Home

Onze Evangelische Kerk Oostende vzw, die we als naam gaven ‘Het Anker‘, wil mensen samenbrengen die Jezus beter willen leren kennen en dienen. Ook u bent hartelijk welkom!

Het anker verwijst naar een Bijbelvers nl. Hebreeën 6:18 en 19 ‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel’.