Verbonden

Wereldwijd zijn we verbonden met de vele miljoenen andere christenen die allemaal deel uitmaken van ‘het Lichaam van Christus’, de Kerk of Gemeente van Jezus Christus. Deze Gemeente groeit nog steeds al zien we dat helaas in West-Europa en ook in België veel minder. Misschien omdat mensen denken God niet nodig te hebben? Opmerkelijk is dat in landen waar christenen het moeilijk hebben de kerk wel enorm groeit. Wij geloven dan ook dat onze kerkgemeente nog steeds een taak en missie te vervullen heeft!

In Oostende en Vlaanderen zijn we natuurlijk niet de enige christelijke gemeenschap. Als gemeente zijn wij aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen (of kortweg ‘EAV’), de organisatie waarin zowat alle evangelische gemeenten vertegenwoordigd zijn. Tevens zijn we lid van de VEG, de bond van Vrije Evangelische Gemeenten.
Door de overheid zijn wij erkend (al vragen we geen subsidie) en zijn vertegenwoordigd in wat de ARPEE genoemd wordt. Dit is de organisatie die ook het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (het ‘PEGO’), behartigt. Wij steunen projecten van TEARFUND , een hulporganisatie die over de hele wereld steun verleend daar waar grote nood is.