Enkele foto’s

   

 

Bezoek van schoolkinderen aan onze kerk