Onze kernwaarden:

Gemeenschap

Met God als onze Vader. Maar ook met elkaar als één grote familie!

Overgave

God eren in elk aspect van ons leven. Dit door een leven van overgave, geloof en discipelschap.

De Bijbel

Gods Woord (doen) kennen en toepassen in ons leven.