Geschiedenis

De christelijke kerk is begonnen toen Jezus discipelen riep om Hem te volgen. Zij hebben de Gemeente gesticht en o.m. Paulus gaf aanwijzingen hoe die kerk of gemeente gevormd moest worden.

De wortels van de evangelische christenen liggen in de Reformatie die plaatsvond in de 16e eeuw. Denk aan Luther, Calvijn en vele anderen. Ook Vlaanderen was toen een centrum van het beginnend Protestantisme. In die tijd werd de bijbel teruggegeven aan het volk. De Bijbel heeft ook een duidelijk Vlaamse geschiedenis. De eerste Bijbels werden o.m. in Antwerpen gedrukt! Nog steeds staat bij ons de Bijbel centraal.

In Oostende zijn we bijna 50 jaar geleden begonnen met samenkomsten. Sinds die tijd komen we iedere zondagmorgen samen, eerst in de Leffingestraat en sinds 1988 in de Stuiverstraat 196 te Oostende.