Waar?

Onze zondagse samenkomsten (10-11.30 uur) gaan steeds door in ons kerkgebouwtje (een oud doktershuis): Stuiverstraat  196  (Dit is niet ver van de Jan de Doperkerk aan de Elisabethlaan). Klik op de link in ons adres hierboven voor situeringsplan.