Waar?

Onze zondagse samenkomsten (10-11.30 uur) gaan steeds door in ons kerkgebouwtje (een oud doktershuis): Stuiverstraat  196 (Klik op de link in ons adres hierboven voor situeringsplan. Het is niet ver van de Jan de Doperkerk aan de Elisabethlaan) en van het Ensorinstituut aan de Generaal Jungbluthlaan 2a waar zondags altijd parkeergelegenheid is en vanwaar het nog 250 meter te voet is.