Project ‘Nehemia’

Het gebouw waarin we samenkomen heeft dringend een opknapbeurt nodig. De eerste fase is inmiddels gebeurd. Zie hieronder enkele foto’s ter illustratie. Met name de muren dienden op tal van plaatsten hersteld te worden. Nu moeten er ook werken ter opfrissing binnen gebeuren. De financiële middelen die we daarvoor hebben zijn erg beperkt en de kosten hoog. We zijn daarom ook het ‘Project Nehemia’ begonnen. Wilt u het ook steunen? Graag! Giften hiervoor worden zeer op prijs gesteld. Ons rekening nummer is:  BE34 9733 6715 0690 tnv Evangelische Kerk Oostende vzw. Alvast hartelijk dank!

 

 

Oa. scheuren dienden hersteld te worden.